برگزاری طرح طلیعه در مدرسه امام صادق «علیه السلام» پرند

با توجه به نیاز به آشنایی طلاب در آستانه ازدواج با مسائل و مشکلات پیش رو و راهکارهای مواجهه با این مشکلات چندی است در عنوان «طرح طلیعه» به این امر پرداخته می شود. لیکن با توجه به عدم استقبال از اجرای طرح به صورت متمرکز، سیاست معاونت تهذیب استان بر اجرای طرح به صورت غیر متمرکز قرار گرفت.

با توجه به این امر معاونت تهذیب استان تهران طی نامه ای اجرای طرح طلیعه به صورت غیر متمرکز را به مدارس اعلام نمود و با توجه به اولویت استقبالی که از جانب مدارس علمیه صورت گرفت اولین دوره این طرح در روزهای ۲ الی ۴ بهمن ماه امسال (۱۳۹۵) در مدرسه امام صادق «علیه السلام» شهر پرند با حضور مشاور اعزامی از مرکز جناب حجت الاسلام رضایی برگزار شد.

اجرای این طرح با استقبال طلاب روبرو شد لذا در هر سه روز طرح که به صورت متوالی برگزار شد حضور مستمر ۲۷ نفر طلبه شرکت کننده در هر سه جلسه برگزار شده در طول روز (روزانه ۴ ساعت) چشم گیر بود. در کنار اجرای طرح شش نفر از طلاب و پدر دو نفر از طلاب نیز مشاوره اختصاصی دریافت کردند. غیر از استقبال طلاب از حضور مشاور، که دلیلی بر نیاز بیش از پیش حضور مشاور در مدارس می باشد. اغلب دوستان طلبه نیز به شدت نسبت به حضور مشاور و پرداختن به بحث مشاوره تحصیلی اظهار نیاز می کردند.

در پایان به شرکت کنندگان هدیه ای مناسب با محتوای طرح اهدا گردید.

شاید مطالب زیر نیز مورد توجه شما باشد نوشته های دیگر نویسنده

دیدگاه خود را بیان نمایید