پاسخگویی به سؤالات شرعی

کاربر گرامی، جهت پرسش و رسیدن هر چه سریعتر به پاسخ سؤالتان ضمن انتخاب دقيق موضوع سؤال، متن سؤال شرعى‌تان را (فقط يك سؤال) نوشته و ارسال كنيد. توجه داشته باشید پاسخ سؤال برای شما ایمیل می شود. لذا در ورود پست الکترونیکی دقت کامل را داشته باشید.

توجه: این بخش فقط پاسخگوی سوالات عام فقهی است؛ و از پاسخگوئی به موارد زیر معذوریم.

  • مسائل تربیتی، اعتقادی، تفسیری، تاریخی یا سوال از فلسفه و دلیل حکم شرعی
  • سوال درباره اشخاص و گروهها
  • مسائل نزاعی و یا قضائی
  • طرح مشکلات معیشتی و یا درخواست کمک و مانند آن
  • سوالاتی که مربوط به حسابرسی خمس، اجازه مصرف و یا دستگردان خمس باشد
  • مسائل فرضی که مورد ابتلای مکلف نیست