اطلاعيه تکميل ظرفيت پذيرش سال تحصيلي ۹۶-۹۵

۱- داوطلبان عزيزي که در مرحله اول به علت تکمیل ظرفیت مردود اعلام شده اند مجدداّ به سایت www.howzeh-qom.com مراجعه نمايند و براي انتخاب مدرسه از ليست تكميل ظرفيت اقدام کنند و بعد از ورود به سایت مذکور و مشاهده مجدد نتیجه آزمون روی کلمه اینجا (که در پایین صفحه نتیجه آزمون مشخص می باشد)کلیک کنند.

در صورتی که لیست ظرفیت خالی مدارس برایشان باز شد با انتخاب یکی از مدارس استان تهران مردودی ايشان تبدیل به قبولی می شود و از قبولی خود در آزمون پرینت بگیرند.

۲- داوطلباني که با انتخاب مدرسه ظرفیت خالی استان مردودی ايشان تبدیل به قبولی شده است لطفاً با اخذ پرینت قبولی آزمون یه سایتhttp://www.howzehtehran.org/  مراجعه نموده و برای تشکیل پرونده درقسمت تکمیل ظرفیت و کمیسیون پذیرش اقدام نمایند.

در مرحله سوم به جای فرم کمیسیون پذیرش پرینت قبولی خود را بارگذاری کنند تا متعاقباً جهت مصاحبه و دوره میثاق با ايشان تماس گرفته شود.

شاید مطالب زیر نیز مورد توجه شما باشد نوشته های دیگر نویسنده

دیدگاه خود را بیان نمایید