آرشیو مطالب این برچسب

خانواده

برگزاری طرح طلیعه در مدرسه امام صادق «علیه السلام» پرند

با توجه به نیاز به آشنایی طلاب در آستانه ازدواج با مسائل و مشکلات پیش رو و راهکارهای مواجهه با این مشکلات چندی است در عنوان «طرح طلیعه» به این امر پرداخته می شود. لیکن با توجه به عدم استقبال از اجرای طرح به صورت متمرکز، سیاست معاونت تهذیب…

اولین نشست تخصصی معاونین تهذیب مدارس علمیه استان تهران برگزار شد

باسمه تعالی نشست تخصصی معاونین تهذیب مدارس علمیه استان تهران به  حول و قوه الهی و به همت معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران نشست تخصصی معاونین تهذیب مدارس علمیه استان تهران برگزار گردید. این گرد همایی یک روزه در تاریخ 94/11/08…